FILTER THARES ( AIR DRYER ) per Kamione VOLVO & RENAULT WF 144.167

 

REFERENCA :

VOLVO OEM = 22223804  & 23260134 & 21412848

HIFI Filter = TB 1400

 

 

APLIKIME :

VOLVO

FH 420
FH 460
FH 500
FH 540
FH II 380
FH II 380
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420
FH II 420 LNG
FH II 420 LNG
FH II 420 LNG
FH II 420 LNG
FH II 420 LNG
FH II 420 LNG
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460
FH II 460 LNG
FH II 460 LNG
FH II 460 LNG
FH II 460 LNG
FH II 460 LNG
FH II 460 LNG
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 480
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 500
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FH II 540
FM 11
FM 13-330
FM 13-370
FM 13-380
FM 13-410
FM 13-420
FM 13-450
FM 13-460
FM 13-500
FM 13-550
FM II 330
FM II 330
FM II 330
FM II 330
FM II 330
FM II 330
FM II 330
FM II 330
FM II 370
FM II 370
FM II 370
FM II 370
FM II 370
FM II 370
FM II 370
FM II 370
FM II 410
FM II 410
FM II 410
FM II 410
FM II 410
FM II 410
FM II 410
FM II 410
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420
FM II 420 LNG
FM II 420 LNG
FM II 420 LNG
FM II 420 LNG
FM II 420 LNG
FM II 420 LNG
FM II 450
FM II 450
FM II 450
FM II 450
FM II 450
FM II 450
FM II 450
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460
FM II 460 LNG
FM II 460 LNG
FM II 460 LNG
FM II 460 LNG
FM II 460 LNG
FM II 460 LNG
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FM II 500
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 330
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 370
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 410
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 420
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 450
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 460
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 500
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 540
FMX II 550
FMX III 430

RENAULT VI
C 250 P
C 250 P
C 250 PK
C 250 PK
C 280 P
C 280 P
C 280 PK
C 280 PK
C 280 PK
C 280 PK
C 320 P
C 320 P
C 320 P
C 320 PK
C 320 PK
C 320 PK
C 380 P
C 380 P
C 380 P
C 380 PK
C 380 PK
C 380 P XLOAD
C 380 T
C 380 TK
C 380 TK
C 440 P
C 440 P
C 440 PK
C 440 PK
C 440 T
C 440 TK
C 460 P
C 460 P
C 460 P
C 460 P XLOAD
C 460 T
C 460 TK
C 480 P
C 480 P
C 480 PK
C 480 PK
C 480 T
C 480 TK
C 520 P
C 520 P
C 520 PK
C 520 PK
C 520 T
C 520 TK

Informacion shtesë

Kodi i prodhuesit

AD5143

Marka

HIGHFIL

Lloj i filtrit

Filter Thares