Filter Ajri per Kompresore Mark dhe Ceccato

  • MARKA: MIKROPOR

APLIKIME:

–CECCATO

CSA-15
CSA-15-inverter
CSA-20
CSA-20-inverter
CSB-15
CSB-20
CSB-25
CSB-30
CSB-30-inverter
CSB-40
RLC-15
RLC-20
RLE-15
RLE-20
RLE-25
RLE-30
RLI-11
RLI-20
TLE-30

–MARK

MSA-11
MSA-11 – Inverter
MSA-15
MSA-15 – Inverter
MSB-11
MSB-15
MSB-185
MSB-22
MSB-30
RF-20 ( Nga Viti 1988 deri me 1994 )
RF-20 ( Deri me 1987 )
RF-25 ( Nga viti 1988 deri me 1994 )
RF-25 ( Deri me vitin 1987 )
RF-30 ( Nga viti 1988 deri me 1994 )
RF-30 ( Deri ne vitin 1987 )
RFC-15
RFC-20
RM-11
RM-15
RM-18
RM-22
RMB-11
RMB-15
RSA-100-DS ( Nga viti 1991-> )
RSA-150-D2PS
RSA-200-DS
RSA-250-DS ( Nga viti 1998 )
RSA-250-DS ( Deri me 1987 )
RSA-300-DS
RSA-400-DS ( Deri me 1987 )
RSA-500-DS ( Deri me 1987 )
RT-30
SA-20
SA-25
SD-20
SD-25
SE-250
SE-300
T-20
T-25
T-30
T-40

–STENHOJ

CK-15-20

 

Informacion shtesë

Kodi i prodhuesit

MHA 161-110-PK

Marka

MIKROPOR

Origjina

TURQI

Lloj i filtrit

Filter Ajri