APLIKIME:

–MATTEI

94 AC-ERC (20cv)
110 AC- ERC (20cv)
134 AC- ERC (30cv) New Type
1015 AC- ERC (25cv)
AC 18 L
114 AC- ERC (20cv)
90 AC-ERC (25cv) New Type
1022 AC- ERC (25cv)
134 AC- ERC (30cv)
94 AC-ERC (20cv) New Type
110 AC- ERC (20cv) New Type
90 AC-ERC (25cv)
1018 AC- ERC (25cv)
114 AC- ERC (20cv) New Type
AC 22 L

 

Informacion shtesë

Kodi i prodhuesit

MHA 280-113-PK

Marka

MIKROPOR

Origjina

TURQI

Lloj i filtrit

Filter Ajri